Product

 

Werkwijze(R) – buitenruimte in kaart

 

  • Alle beheers- en onderhoudsgegevens in één overzichtelijk GIS-platform;
  • Optimalisatie van communicatie in uitvoering;
  • Informatieverstrekking aan opdrachtgever;
  • Digitalisering van kaarten en werkprocessen;
  • Gebruiksvriendelijk voor hovenier, aannemer en loonwerker;
  • Aansturing van buitendienstmedewerkers, machinisten en onderaannemers.

 

Het product:

Voor diverse essentiële werkprocessen in het beheer van de buitenruimte zijn
de hieronder genoemde bouwblokken beschikbaar. Bouwblokken zijn kant-en-klare toepassingen, gebaseerd op het ArcGIS platform. Bouwblokken zijn gemaakt met een praktische inslag en ontwikkeld met een duidelijke structuur.

 

BB01 Flora en Fauna meldingen 

Aantoonbaar maken dat aan de Wet Natuurbescherming wordt voldaan.

BB06 Areaal objectmutaties

Het melden van areaalmutaties aan de opdrachtgever door in het werkveld voorkomende afwijkingen aan te geven.

BB02 IBOR-meldingen

Afwijkingen in de buitenruimte, onvolledig afgerond frequentiewerk en/of veroorzaakte schade vastleggen.

BB07 Nazorg aanleg groen

Het controleren, inzichtelijk maken en bewaken van de nazorg, bijvoorbeeld watergeven.

BB04 Opname inboet

De opname en de verificatie van het inboetplan.

BB08 Voortgang frequentiewerkzaamheden

Het rapporteren van de voortgang van frequentiewerkzaamheden bij objecten en binnen deelgebieden.

BB05 Vrijkomende materialen

Het aangeven van locaties waar (afval)materialen moeten worden opgehaald.

BB09 IAPUC® werkproces

Borging van Inwinnen, Analyseren, Plannen, Uitvoeren en Controleren van het werk.

 

Naast de BasisBouwblokken zijn ook de volgende

PlusBouwblokken beschikbaar:

 

PB01 Monitor Beeldkwaliteit KOR 2013/2018 

Een schouwapplicatie conform CROW geïntegreerd in uw werkprocessen.

PB02 GPS-tracking van werkzaamheden

Inzicht in locatie en tijdstip van uitvoering werkzaamheden.

 PB10 VTA Inspecties

Het VTA proces, van inwinnen tot en met alle gangbare maatregelen.

 PB12 Boomrenovatie

Ook voor het renovatieproces is er een bouwblok uit praktijkervaring
ontwikkeld. U verliest nooit meer de grip op het proces door gebruik te maken van dit bouwblok.

 PB06 Klic meldingen

Klic meldingen digitaal op uw werkkaarten. Handig voor bijvoorbeeld uw bomenonderhoud!

 PB07 Baggerproces

Voor het onderhouden van de watergangen..

 PB11 Bomensnoei

Voor al uw snoeiwerk heeft Werkwijze(R) het hele proces in een bouwblok gegoten. Zo kunt u alles digitaal verantwoorden en heeft u altijd inzicht in de voortgang en status.