Home

Werkwijze(R) is het ideale online kaartplatform voor:

•  Coördinatie van werkzaamheden in de buitenruimte;

•  Optimalisatie van communicatie bij de uitvoering;

•  Informatie- en inzichtverstrekking aan de opdrachtgever.

Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is het van essentieel belang dat alle betrokken medewerkers van de uitvoerende organisatie en van de opdrachtgever de beschikking hebben over de juiste informatie. Hierdoor kunnen zij op het juiste moment monitoren, sturen en rapporteren. Door het inzetten van Werkwijze(R) wordt de daarmee samenhangende administratieve en organisatorische druk voor een groot deel weggenomen. Overheden gaan steeds meer een regierol vervullen en komen steeds minder buiten.

Daarom is het de taak van de opdrachtnemer om alle relevante informatie vanuit het veld vast te leggen, te verwerken en op effectieve wijze te communiceren met de opdrachtgever. De buitendienstmedewerkers vervullen hierbij een cruciale rol. Werkwijze(R) is dé applicatie waarin alle werkprocessen en informatie voor uitvoerende medewerkers, projectleider en opdrachtgever 24-7 online inzichtelijk en beschikbaar zijn. Denk daarbij onder andere aan Flora-Fauna gegevens, beeldkwaliteitsschouwen, verbeteroorstellen, areaalmutaties, tekeningen, voortgangs- en bewonersmeldingen.